0.1 gram creatine per kg lichaamsgewicht plus krachttraining verbetert de trainingsaanpassingen op cellulair en sub-cellulair niveau

Onderzoeksvraag:
Wat zijn de voordelen van het slikken van creatine?

Studieopzet:
Dit was een beschrijvend overzichtsartikel.

Resultaten en conclusies:
Suppletie met creatine in combinatie met krachttraining laat een verhoging in kracht, vetvrije massa en spiermorfologie zien ten opzichte van krachttraining alleen.

Creatinesuppletie kan van waarde zijn bij andere vormen van lichaamsbeweging, zoals sprinten of conditietraining. Echter, het effect van creatine neemt af naarmate de duur van de lichaamsbeweging toeneemt.

Hoewel niet alle personen dezelfde reageren op creatinesuppletie, wordt algemeen aangenomen dat suppletie van creatine het lichaamsvoorraad van creatine verhoogt en een snellere regeneratie van adenosine trifosfaat (ATP) tussen de hoge intensiteit oefeningen bevordert. Deze verbeterde resultaten zullen de sportprestaties en de trainingsaanpassingen bevorderen.

Recent onderzoek suggereert dat creatinesuppletie in hoeveelheden van 0.1 gram per kg lichaamsgewicht in combinatie met krachttraining de trainingsaanpassingen op cellulair en sub-cellulair niveau verbetert.

Op dit moment wordt suppletie van creatine als veilig en ethisch verantwoord beschouwd, maar de perceptie van veiligheid kan niet worden gegarandeerd, zeker wanneer het toegediend wordt voor een lange periode aan verschillende bevolkingsgroepen (atleten, mensen met een zittend bestaan, patiënten, mensen met een actief bestaan, jongeren of ouderen).

Oorspronkelijke titel:
Creatine supplementation with specific view to exercise/sports performance: an update by Cooper R, Naclerio F, […], Jimenez A.

Link:
http://www.jissn.com/content/pdf/1550-2783-9-33.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Lees meer over creatine in de presentatie creatine.