1 ei per dag verhoogt niet hart- en vaatziekten of beroerte


Onderzoeksvraag:
Verschillende prospectieve cohort studies hebben de relatie tussen de consumptie van eieren en het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten en beroerte onderzocht. Echter, de relatie tussen de consumptie van eieren en het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten blijft controversieel. Daarom werd dit overzichtsartikel uitgevoerd.

Verhoogt het eten van eieren de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten of beroerte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 9 prospectieve cohort studies die hart- en vaatziekten onderzochten en 8 die beroerte onderzochten. De “hart- en vaatziekten studies” bevatten 263938 deelnemers, 3081269 persoonsjaren en 5847 personen kregen hart- en vaatziekten tijdens een follow-up duur van 8 tot 20 jaar.
De “beroerte studies” kenden 210404 deelnemers, 4148095 persoonsjaren en 7579 personen kregen een beroerte tijdens een follow-up duur van 8.8 tot 22 jaar.

Er was geen sprake van heterogeniteit tussen de studies en publicatie bias (voor betrouwbare resultaten mogen in een overzichtsartikel geen sprake zijn van heterogeniteit tussen de studies en publicatie bias).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden geen lineair verband tussen het eten van eieren en het verhoogde risico op het krijgen van hart- en vaatziekten [p=0.67] of het krijgen van een beroerte [p=0.27].

De onderzoekers vonden dat het eten van 1 ei per dag de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten niet-significant met 1% verlaagde [95% BI = 0.85-1.15, p=0.88 voor een lineair verband, zonder heterogeniteit tussen de studies, p=0.97]. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van 1 ei per dag de kans op het krijgen van een beroerte niet-significant met 9% verlaagde [95% BI = 0.81-1.02, p=0.10 voor een lineair verband, zonder heterogeniteit tussen de studies, p=0.46]. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

In de subgroep-analyses (om meer informatie te krijgen) vonden de onderzoekers dat het eten van veel eieren vergeleken met weinig eieren, de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten onder patiënten met suikerziekte, significant met 54% verhoogde [95% BI = 1.14-2.09, p=0.01].
De onderzoekers vonden verder dat mensen die veel eieren aten, liepen significant 25% [95% BI = 0.57-0.99] minder kans op het krijgen van een hemorragische beroerte (hersenbloeding).  Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van 1 ei per dag de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten of een beroerte niet verhoogde.  

Oorspronkelijke titel:
Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies by Rong Y, Chen L, […], Liu L.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3538567/pdf/bmj.e8539.pdf

Extra informatie van El Mondo:
Eieren zijn rijk aan cholesterol. Lees hier meer over cholesterol.