10-40 gram vezels per dag verlagen divertikelziekte (10-40 g/día fibra dietética reduce el riesgo de enfermedad diverticular)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 5 prospectieve cohort studies met in totaal 865829 deelnemers, waarvan 19282 mensen met divertikelziekte, dat 10-40 gram vezels per dag, met name graan- en fruitvezels, de kans op het krijgen van divertikelziekte verlaagde.

Lees hier meer over:
10-40 gram vezels per dag verlagen divertikelziekte

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 5 prospective cohort studies with 19,282 cases (persons with a diverticular disease) and 865,829 participants, that 10-40 g/day dietary fiber intake, particularly cereal and fruit fibre reduces risk of diverticular disease.

Read more right here:
10-40 g/day dietary fiber intake reduce diverticular disease risk

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 5 estudios prospectivos de cohorte con 19,282 casos (personas con la enfermedad diverticular) y 865,829 participantes, que la ingesta de 10-40 g/día de fibra dietética, especialmente la fibra de cereales y frutas, reduce el riesgo de enfermedad diverticular.

Leer más aquí:
10-40 g/día fibra dietética reduce el riesgo de enfermedad diverticular

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".