10 mg soja-isoflavonen via voeding verlaagt doodgaan aan borstkanker (Soy/soy products consumption reduce risk of mortality from cardiovascular diseases)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 23 prospectieve cohort studies met in totaal 330826 deelnemers, dat het eten van soja(producten) de kans op doodgaan aan zowel kanker als hart- en vaatziekten verlaagde. Verder verlaagde het eten van soja-eiwitten de kans op doodgaan aan borstkanker.

Lees hier meer over:
10 mg soja-isoflavonen via voeding verlaagt doodgaan aan borstkanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 23 prospective cohort studies with an overall sample size of 330,826 participants, that soy and its isoflavones consumption favorably influence risk of mortality. In addition, soy protein dietary intake is associated with a decreased risk in the mortality of breast cancer.

Read more right here:
Soy/soy products consumption reduce risk of mortality from cardiovascular diseases

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 23 estudios de cohorte prospectivos con un tamaño de muestra global de 330,826 participantes, que el consumo de la soya y isoflavonas influyen favorablemente en el riesgo de mortalidad. Además, la ingesta dietética de proteínas de soja se asocia con un menor riesgo de mortalidad por cáncer de mama.

Leer más aquí:
Isoflavonas en la dieta reducen mortalidad por todas las causas

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".