10 tot 66 mg ijzer per dag tijdens de zwangerschap verhoogt het geboortegewicht


Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap het risico op het krijgen van een laag geboortegewicht?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 48 RCT’s (17793 vrouwen) en 44 cohort studies (1851682 vrouwen).
De ijzer-doseringen in RCT’s varieerden van 10 mg tot 240 mg per dag en de suppletie-periode varieerde van 7 tot 30 weken gedurende de zwangerschap.

Er was sprake van heterogeniteit.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het geven van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap het gemiddelde hemoglobineconcentratie van de moeder met 4.59 g/L [95% BI = 3.72-5.46] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het geven van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van bloedarmoede bij de moeder significant met 50% [95% BI = 0.42-0.59] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het geven van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van een ijzer-tekort bij de moeder significant met 41% [95% BI = 0.46-0.79] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het geven van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van ijzer-tekortgerelateerde bloedarmoede bij de moeder significant met 60% [95% BI = 0.26-0.60] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het geven van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van een baby met een laag geboortegewicht (<2500 g) significant met 19% [95% BI = 0.71-0.93] verlaagde.

De onderzoekers vonden echter dat het geven van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van een premature baby (te vroeg geboren baby) niet-significant met 16% [95% BI = 0.68-1.03] verlaagde. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het hebben van bloedarmoede in de eerste of tweede trimester van de zwangerschap, de kans op het krijgen van een baby met een laag geboortegewicht significant met 29% [95% BI = 1.09-1.53] verhoogde.

De onderzoekers vonden in cohort studies dat het hebben van bloedarmoede in de eerste of tweede trimester van de zwangerschap, de kans op het krijgen van een premature baby significant met 21% [95% BI = 1.13-1.30] verhoogde

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 10 mg ijzer per dag tot 66 mg per dag, de kans op het krijgen van bloedarmoede bij de moeder significant met 12% [95% BI = 0.84-0.92, p voor linear trend < 0.001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 10 mg ijzer per dag, het geboortegewicht met 15.1 g [95% BI = 6.0-24.6, p voor linear trend = 0.005] verhoogde en de kans op het krijgen van een laag geboortegewicht significant met 3% [95% BI = 0.95-0.98] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het gemiddelde hemoglobinegehalte met 1 g/L het geboortegewicht met 14 g [95% BI = 6.8-21.8] verhoogde maar er was geen relatie met het risico op een laag geboortegewicht en het krijgen van een premature baby.

De onderzoekers vonden geen significante associatie tussen de uitkomst van de studies en de duur van de suppletie-periode.

De onderzoekers vonden in 9 RCT’s dat het geven van ijzersupplementen in combinatie met foliumzuursupplementen tijdens de zwangerschap, het gemiddelde hemoglobineconcentratie van de moeder significant met 10.41 g/L [95% BI = 5.36-15.46] verhoogde.

De onderzoekers vonden in 5 RCT’s dat het geven van ijzersupplementen in combinatie met foliumzuursupplementen tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van bloedarmoede in de derde trimester of bij de geboorte significant met 56% [95% BI = 0.37-0.53] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het dagelijks slikken van ijzersupplementen tijdens de zwangerschap het geboortegewicht verhoogde en daarmee de kans op het krijgen van een baby met een laag geboortegewicht verlaagde. Verder was er een linear verband tussen een hoog hemoglobinegehalte van de moeder en het geboortegewicht.

Oorspronkelijke titel:
Anaemia, prenatal iron use, and risk of adverse pregnancy outcomes: systematic review and meta-analysis by Haider BA, Olofin I, […], Fawzi WW.

Link:
http://www.bmj.com/content/346/bmj.f3443

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over ijzer.
Deze maaltijd levert 14 mg ijzer.

Anemie, de wetenschappelijke benaming voor bloedarmoede, is niet zoals wel eens gedacht wordt een tekort aan bloed. Bloedarmoede is een toestand waarbij het lichaam een tekort heeft aan circulerende rode bloedcellen (door een vitamine B12-tekort) of het lichaam leidt aan een te laag hemoglobinegehalte (door een ijzer-tekort).