12.8 gram alcohol per dag verhoogt huidkanker

Onderzoeksvraag:
Verhoogt alcoholconsumptie huidkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 prospectieve cohort studies uitgevoerd in de VS met in totaal 2938 gevallen van plaveiselcelcarcinoom. Er was 4234416 personenjaren.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 12.8 gram alcohol per dag, de kans op het krijgen van plaveiselcelcarcinoom significant met 22% [RR = 1.22, 95% BI = 1.13-1.31] verhoogde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat het drinken van minstens 5 keer witte wijn per week, de kans op het krijgen van plaveiselcelcarcinoom significant met 31% [RR = 1.31, 95% BI = 1.09-1.59] verhoogde. Echter, dit verhoogde risico werd niet teruggevonden voor andere alcoholische dranken.

De onderzoekers vonden een populatie-attributieve risico van 3% voor 20 gram alcohol per dag of hoger.

De onderzoekers concludeerden dat het drinken van alcohol afkomstig van witte wijn de kans op het krijgen van plaveiselcelcarcinoom (huidkanker) verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Alcohol Intake is Associated with Increased Risk of Squamous Cell Carcinoma of the Skin: Three US Prospective Cohort Studies by Siiskonen S, Han J, [...], Qureshi A.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145335

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker en alcoholconsumptie.

Populatie-attributieve risico is de fractie van het risico op de ziekte in de bevolking dat is toe te schrijven aan de blootstelling aan een bepaalde risicofactor.

Het plaveiselcelcarcinoom - carcinoom is de medische term voor kanker - is een vorm van huidkanker. Deze huidkanker ontstaat uit keratinocyten, de cellen in de opperhuid. De opperhuid is de bovenste laag van de huid. Het plaveiselcelcarcinoom heet ook wel spinocellulair carcinoom.

Het plaveiselcelcarcinoom komt vaker voor bij:

  • blanken (verhouding 70:1 ten opzichte van niet-blanken).
  • ouderen (75% is ouder dan 65 jaar).
  • mannen (bijna 2 keer vaker dan vrouwen).

De belangrijkste risicofactor voor het krijgen van een plaveiselcelcarcinoom is een overmatige blootstelling aan de zon. Maar ook andere factoren kunnen bijdragen aan het krijgen van deze vorm van huidkanker. 

Het plaveiselcelcarcinoom begint meestal met een huidkleurig of lichtrood bultje. Dit bultje wordt langzaam groter en het kan pijn veroorzaken.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: