1.5 g/d knoflooksupplementen verhogen adiponectinegehalte bij mensen onder 30 jaar (Suplementación con 1.5 g/día de ajo reduce nivel de adiponectina entre participantes ˂30 años)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 5 RCT’s, dat het slikken van <1.5 g/d knoflooksupplementen gedurende minimaal 8 weken, het adiponectinegehalte bij mensen onder 30 jaar verhoogde.

Lees hier meer over:
1.5 g/d knoflooksupplementen verhogen adiponectinegehalte bij mensen onder 30 jaar

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 5 RCTs, that ˂1.5 g/day garlic supplementation during ≥8 weeks reduces adiponectin level among participants ˂30 years.

Read more right here:
1.5 g/day garlic supplementation reduces adiponectin level among participants ˂30 years

A review article of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 5 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados, que la suplementación con 1.5 g/día de ajo durante ≥8 semanas reduce el nivel de adiponectina entre los participantes ˂30 años.

Leer más aquí:
Suplementación con 1.5 g/día de ajo reduce nivel de adiponectina entre participantes ˂30 años

Un artículo de revisión de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.