1.670 mg/d kalium via voeding verlaagt mogelijk doodgaan onder nierpatiënten (1,670 mg/día potasio en la dieta puede reducir la mortalidad entre pacientes con enfermedad renal crónica)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 7 studies met in totaal 3,489 deelnemers, dat studies van zeer lage kwaliteit de consensus ondersteunt dat kaliumbeperking (maximaal 1.295 mg per dag) via voeding, het serum kaliumgehalte verlaagde en de kans op doodgaan bij mensen met chronische nierziekte verlaagde bij maximaal 1.670 mg kalium per dag.

Lees hier meer over:
1.670 mg/d kalium via voeding verlaagt mogelijk doodgaan onder nierpatiënten

English:
The investigators found in a review article of 7 studies with 3,489 participants, that very-low-quality evidence supports consensus that dietary potassium restriction reduces serum potassium in normokalemia and is associated with a reduced risk of death in those with chronic kidney disease.

Read more right here:
1,670 mg/d dietary potassium may reduce mortality among patients with chronic kidney disease

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 7 estudios con 3,489 participantes, que la evidencia de muy baja calidad respalda el consenso de que la restricción de potasio en la dieta reduce el potasio sérico en la normocalemia y se asocia con un menor riesgo de muerte en las personas con la enfermedad renal crónica.

Leer más aquí:
1,670 mg/día potasio en la dieta puede reducir la mortalidad entre pacientes con enfermedad renal crónica