2 keer 2 gram inositolsupplementen per dag verlaagt zwangerschapsdiabetes (2 gramos inositol dos veces al día reduce el riesgo de diabetes gestacional)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 5 RCTs met in totaal 965 deelnemers, dat het slikken van 2 keer 2 gram inositolsupplementen per dag, zowel de kans op het krijgen van zwangerschapsdiabetes als een vroeggeboorte verlaagde.

Lees hier meer over:
2 keer 2 gram inositolsupplementen per dag verlaagt zwangerschapsdiabetes

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 5 RCTs with a total of  965 participants, that double administration of inositol 2g per day reduces gestational diabetes rate and preterm delivery rate.

Read more right here:
2g inositol twice daily reduce preterm delivery rate

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 5 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados con un total de 965 participantes, que la suplementación con 2 gramos de inositol dos veces al día reduce el riesgo de diabetes gestacional y el riesgo de parto prematuro.

Leer más aquí:
2 gramos inositol dos veces al día reduce el riesgo de diabetes gestacional

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.