200 gram fruit per dag verlaagt galstenen (200 gramos verduras por día reducen la enfermedad de cálculos biliares)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 1 cross-sectionele studie, 1 patiënt-controle studie en 9 cohort studies met 33983 patiënten met galstenen onder 1533752 deelnemers, dat het eten van zowel 200 gram groente als 200 gram fruit per dag, de de kans op het krijgen van galstenen verlaagde.

Lees hier meer over:
200 gram fruit per dag verlaagt galstenen

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 1 cross-sectional study, 1 case-control studie and 9 cohort studies, covering approximately 33,983 patients with gallstone disease and 1,53,3752 participants, that 200g fruits or 200g vegetables per day is correlated with a reduced risk of gallstone disease.

Read more right here:
200g vegetables per day reduce gallstone disease

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 1 estudio transversal, 1 estudio de casos y controles y 9 estudios de cohorte con un total de 1,53,3752 participantes, de los cuales aproximadamente 33,983 pacientes con enfermedad de cálculos biliares, que el consumo de 200 gramos de frutas o 200 gramos de vegetales (verduras) por día, se correlaciona con un menor riesgo de enfermedad de cálculos biliares.

Leer más aquí:
200 gramos verduras por día reducen la enfermedad de cálculos biliares

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".