25-375 mg soja-isoflavonen per dag verlaagt de bloeddruk met 1.92 mmHg

 

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van soja-isoflavonen de bloeddruk?

Studieopzet:
Een meta-analyse van 14 gerandomiseerde, placebogecontroleerde, dubbelblinde interventiestudies (RCT’s) met 789 deelnemers. Er was geen heterogeniteit tussen de studies.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse liet zien dat het eten van 25-375 mg soja-isoflavonen per dag gedurende 2-24 weken de bovendruk van personen met een normale of met een lichtverhoogde bloeddruk  significant met 1.92 mmHg [95% BI = -3.45 tot -0.39, p = 0.01] verlaagde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.
Dit significante, verlaagde effect bleef staan in de sensitiviteitsanalyses.

De meta-analyse liet zien dat het eten van 25-375 mg soja-isoflavonen per dag gedurende 2-24 weken de onderdruk niet-significant met 0.13 mmHg [95% BI = -1.03 tot 0.78, p = 0.78] verlaagde. Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

Er werd geen dosisafhankelijk verband tussen het eten van soja-isoflavonen en bloeddruk gevonden.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van soja-isoflavonen (25-375 mg soja-isoflavonen per dag gedurende 2-24 weken) de bovendruk maar niet de onderdruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effects of soy isoflavone extract supplements on blood pressure in adult humans: systematic review and meta-analysis of randomized placebo-controlled trials by Taku K, Lin N, […], Watanabe S.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20577121

Extra informatie van El Mondo:
Een gezonde bloeddruk is 120/80 mmHg of 140/90 mmHg voor personen boven 60 jaar. Hypertensie oftewel een hoge bloeddruk is wanneer de bloeddruk groter is dan 140 en groter is dan 90 mmHg is.
120 is de bovendruk oftewel systolische druk en 80 de onderdruk oftewel diastolische druk.

De bovendruk (=systolische druk) is de druk op het moment dat het hart het bloed uitpompt. Hierdoor neemt de druk in de bloedvaten toe.
De onderdruk (=diastolische druk) wordt gemeten op het moment dat het hart zich tussen twee slagen in, ontspant en zich opnieuw met bloed vult.

Soja-isoflavonen zijn flavonoïden. Lees hier meer over flavonoïden.