3.25 gram EPA en DHA verlaagt het triglyceridengehalte in hyperlipidemische patiënten

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van EPA en DHA het triglyceridengehalte en het cholesterolgehalte van hyperlipidemische patiënten?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 47 RCT’s met hyperlipidemische patiënten (patiënten met een hoog gehalte aan bloedvetten. Bloedvetten zijn triglyceriden, LDL en HDL).

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van 3.25 gram EPA en/of DHA per dag het triglyceridengehalte klinisch significant met 0.34 mmol/L [95% BI = -0.41 tot -0.27] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van 3.25 gram EPA en/of DHA per dag het totale cholesterolgehalte met 0.01 mmol/L [95% BI = -0.03 tot 0.01] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van 3.25 gram EPA en/of DHA per dag het LDL-cholesterolgehalte (slecht cholesterolgehalte) met 0.06 mmol/L [95% BI = 0.03 tot 0.09] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van 3.25 gram EPA en/of DHA per dag het HDL-cholesterolgehalte (goed cholesterolgehalte) met 0.01 mmol/L [95% BI = 0.00 tot 0.02] verhoogde.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van 3.25 gram EPA en/DHA het triglyceridengehalte in hyperlipidemische patiënten verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Benefits of fish oil supplementation in hyperlipidemia: a systematic review and meta-analysis by Eslick GD, Howe PR, […], Bensoussan A.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18774613

Extra informatie van El Mondo:
Welke vette vissen 3.25 gram EPA en/of DHA per dag leveren, kunt u hier opzoeken. In vette vissen zitten meer EPA en DHA dan in niet vette vissen.

Klinische significantie weegt altijd zwaarder dan statistische significantie. Statistische significantie wil zeggen dat het gevonden resultaat niet op toeval berust. Statistische significantie hoeft niet klinisch significant te zijn. Klinische significantie wil zeggen dat de patiënt baat heeft bij de voorgestelde behandeling.