500 mg quercetinesupplementen per dag gedurende 8 weken verlaagt de bloeddruk

quercetine en bloeddruk, supplementen

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van quercetine de bloeddruk?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 7 RCT’s met in totaal 299 mensen in de quercetinegroep en 288 mensen in de controlegroep. De suppletieduur varieerde tussen 4 en 10 weken.

Er was mogelijk sprake van publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van quercetine de systolische bloeddruk significant met 3.04 mmHg [WMD = -3.04 mmHg, 95% BI = -5.75 tot -0.33, p = 0.028] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van 500 mg quercetine per dag of hoger de systolische bloeddruk significant met 4.45 mmHg [WMD = -4.45 mmHg, 95% BI = -7.70 tot -1.21, p = 0.007] verlaagde. Echter, de significantie verdween bij een dosis lager dan 500 mg per dag [WMD = -1.59 mmHg, 95% BI = -4.44 tot 1.25, p = 0.273].

De onderzoekers vonden dat het slikken van quercetine gedurende minimaal 8 weken de systolische bloeddruk significant verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van quercetine de diastolische bloeddruk significant met 2.63 mmHg [WMD = -2.63 mmHg, 95% BI = -3.26 tot -2.01, p < 0.001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van 500 mg quercetine per dag of hoger de diastolische bloeddruk significant met 2.98 mmHg [WMD = -2.98 mmHg, 95% BI = -3.64 tot -2.31, p < 0.001] verlaagde. Echter, de significantie verdween bij een dosis lager dan 500 mg per dag [WMD = -0.24 mmHg, 95% BI = -2.00 tot 1.52, p = 0.788].

De onderzoekers vonden dat het slikken van quercetine korter dan 8 weken de diastolische bloeddruk significant verlaagde.

De onderzoekers vonden in een meta-regressie analyse een verband tussen de systolische bloeddruk en de duur van de suppletie en een verband tussen de diastolische bloeddruk en de dosering.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van minimaal 500 mg quercetine per dag gedurende 8 weken de bloeddruk verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effects of Quercetin on Blood Pressure: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials by Serban MC, Sahebkar A, […], Banach M.

Link:
http://jaha.ahajournals.org/content/5/7/e002713.long

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over flavonoïden en het verlagen van de bloeddruk. Quercetine is een flavonoïde.

Quercetine zit in appelen, uien, rode kool, rode druiven, frambozen, groene thee en knoflook.

Paginatype: 
Voedingsadvies: