60-500 mg coënzym Q10 supplementen per dag verlagen ontstekingen (60-500 mg/día coenzima Q10 reducen la inflamación)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 9 RCT’s met 269 patiënten in de coënzym Q10-groep en 240 patiënten in de controle groep, dat het slikken van 60-500 mg coënzym Q10 supplementen per dag gedurende 8-12 weken, de ontstekingen bij patiënten met een BMI < 26 verlaagde.

Lees hier meer over:
60-500 mg coënzym Q10 supplementen per dag verlagen ontstekingen

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 9 RCTs with 269 patients in the coenzyme Q10 arm and 240 patients in the control arm, that there is a significant effect of 60-500 mg/day coenzyme Q10 supplements for 8-12 weeks on some of the inflammatory markers among patients with chronic diseases which could attenuate the inflammatory state.

Read more about right here:
60-500 mg/day coenzyme Q10 supplements reduce inflammation

A review article of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 9 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados con 269 pacientes en el brazo de coenzima Q10 y 240 pacientes en el brazo de control, que existe un efecto significativo de los suplementos de coenzima Q10 de 60-500 mg/día durante 8-12 semanas en algunos de los marcadores inflamatorios entre pacientes con enfermedades crónicas que podrían atenuar el estado inflamatorio.

Leer más aquí:
60-500mg/día coenzima Q10 reducen la inflamación

Un artículo de revisión de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.