Borst- en flesgevoede baby’s hebben niet dezelfde lichaamssamenstelling

 

Onderzoeksvraag:
Voeding tijdens de eerste levensjaren kan van invloed zijn op de lichaamssamenstelling op latere leeftijd. Echter, het effect van borstvoeding en zuigelingenvoeding op de lichaamssamenstelling is niet bekend. Daarom werden een systematisch literatuuronderzoek en meta-analyse uitgevoerd om de lichaamssamenstelling bij gezonde, voldragen zuigelingen in relatie tot het geven van borstvoeding of flesvoeding te onderzoeken.

Hebben borstgevoede en flesgevoede baby’s dezelfde lichaamssamenstelling?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 11 studies.

Resultaten en conclusies:
De meta-analyse toonde aan dat flesgevoede baby’s significant een hoge vetvrije massa had bij 3-4 maanden [gemiddeld verschil was 0.13 kg, 95% BI = 0.03-0.23 kg], bij 8-9 maanden [gemiddeld verschil was 0.29 kg, 95% BI = 0.09-0.49 kg] en bij 12 maanden [gemiddeld verschil was 0.30 kg, 95% BI = 0.13-0.48 kg] dan borstgevoede baby’s.

De meta-analyse toonde aan dat flesgevoede baby’s significant een lage vetmassa had bij 3-4 maanden [gemiddeld verschil was -0.09 kg, 95% BI = -0.18 tot -0.01 kg], bij 6 maanden [gemiddeld verschil was -0.18 kg, 95% BI = -0.34 tot -0.01 kg]. Maar bij 12 maanden was de vetmassa van flesgevoede baby’s significant 0.29 kg [95% BI = -0.03 tot 0.61 kg] hoger dan van borstgevoede baby’s.

De onderzoekers concludeerden dat flesgevoede baby’s in vergelijking tot borstgevoede baby’s een andere lichaamssamenstelling hadden.

Oorspronkelijke titel:
Effect of breastfeeding compared with formula feeding on infant body composition: a systematic review and meta-analysis by Gale C, Logan KM, […], Modi N.

Link:
http://www.ajcn.org/content/95/3/656.short

Extra informatie van El Mondo:
Bij de productie van flesvoeding wordt geprobeerd de voedingssamenstelling van moedermelk te evenaren. Het is wettelijk vastgelegd dat borstvoeding de beste voeding is voor baby’s tot 6 maanden.