Coënzym Q10 supplementen verlagen ontstekingen in patiënten met coronaire hartziekte (Suplementos de coenzima Q10 reducen la inflamación en pacientes con enfermedad coronaria)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 13 RCT’s, dat coënzym Q10 supplementen het superoxide dismutase (SOD)-gehalte en het catalasegehalte verhoogden terwijl ze het malondialdehydegehalte en het dienegehalte van patiënten met coronaire hartziekte verlaagden.

Lees hier meer over:
Coënzym Q10 supplementen verlagen ontstekingen in patiënten met coronaire hartziekte

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 13 RCTs, that coenzyme Q10 supplementation increases superoxide dismutase and catalase and decreases malondialdehyde and diene levels among patients with coronary artery disease.

Read more right here:
Coenzyme Q10 supplements reduce inflammation in patients with coronary artery disease

A review article of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 13 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados, que la suplementación con coenzima Q10 aumenta los niveles de superóxido dismutasa y la catalasa y disminuye los niveles de malondialdehído y dieno en pacientes con enfermedad coronaria.

Leer más aquí:
Suplementos de coenzima Q10 reducen la inflamación en pacientes con enfermedad coronaria

Un artículo de revisión de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.