Dagelijks 1 glas alcohol verhoogt botontkalking (1 drink or more per day increases osteoporosis)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 2 cohort studies, 3 patiënt-controle studies en 1 cross-sectionele studie, dat het drinken van 1 glas alcohol of meer per dag, de kans op het krijgen van botontkalking verhoogde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 1 glas alcohol verhoogt botontkalking

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 3 case control studies, 2 cohort studies and 1 cross-sectional study, that there is a positive relationship between alcohol consumption, particularly 1 drink or more per day and osteoporosis.

Read more right here:
1 drink or more per day increases osteoporosis

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 3 estudios de casos y controles, 2 estudios de cohorte y 1 estudio transversal, que existe una relación positiva entre el consumo de alcohol, particularmente 1 bebida o más por día y el riesgo de desarrollar osteoporosis.

Leer más aquí:
1 bebida o más por día aumenta la osteoporosis

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".