Dagelijks 100 mg coënzym Q10 supplementen verlaagt ontstekingen bij mensen met borstkanker (CoQ10 supplementation reduces markers of inflammation and MMPs in patients with breast cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 9 RCT’s, dat het slikken van 100 mg coënzym Q10 supplementen per dag gedurende 45 tot 90 dagen, zowel ontstekingen als het gehalte van matrix metalloproteïnasen bij mensen met borstkanker verlaagde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 100 mg coënzym Q10 supplementen verlaagt ontstekingen bij mensen met borstkanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 9 RCTs, that 100 mg/day coenzyme Q10 supplementation for 45-90 days reduces some of the important markers of inflammation and matrix metalloproteinases in patients with breast cancer.

Read more right here:
CoQ10 supplementation reduces markers of inflammation and MMPs in patients with breast cancer

One swallow does not make a summer. A famous Dutch saying that could not be any more obvious. Just because one single scientific study about a certain topic makes certain claims, it does not necessarily mean it is true. On the other hand, a review article (a collection of scientific studies on a certain topic) of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 9 de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados, que la suplementación con 100 mg/día de coenzima Q10 durante 45-90 días reduce algunos de los marcadores importantes de inflamación y metaloproteinasas de matriz en los pacientes con cáncer de mama.

Leer más aquí:
Suplementación con CoQ10 reduce inflamación en pacientes con cáncer de mama

Una golondrina no hace verano. Un famoso dicho holandés que no podría ser más obvio. El hecho de que un solo estudio científico sobre un tema determinado haga ciertas afirmaciones no significa necesariamente que sea cierto. Por otro lado, un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema determinado) de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.