Dagelijks 100 mg magnesium via voeding verlaagt doodgaan aan kanker (100 mg/d magnesio en dieta reduce mortalidad por cáncer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 19 prospectieve cohort studies met in totaal 1168756 deelnemers, waarvan 52378 doden aan alle oorzaken (all-cause mortaliteit), 23478 doden aan hart- en vaatziekten en 11408 doden aan kanker (kankermortaliteit of kankersterfte), dat het eten van magnesium (minimaal 100 mg per dag) het risico op doodgaan aan zowel alle oorzaken als kanker verlaagde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 100 mg magnesium via voeding verlaagt doodgaan aan kanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 19 prospective cohort studies with a total of 1,168,756 participants (52,378 deaths from all causes (all-cause mortality), 23,478 from cardiovascular disease (CVD) and 11,408 from cancer), that higher intake of dietary magnesium (at least 100 mg/d of dietary magnesium) is associated with a reduced risk of all-cause and cancer mortality, but not cardiovascular disease mortality. Supplemental and total magnesium intakes are not associated with the risk of all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality.

Read more right here:
100 mg/d dietary magnesium intakes reduce cancer mortality

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 19 estudios de cohorte prospectivos con un total de 1,168,756 participantes (52,378 muertes por todas las causas, 23,478 por enfermedades cardiovasculares y 11,408 por cáncer), que una mayor ingesta de magnesio en la dieta (por lo menos 100 mg/d de magnesio en la dieta) se asocia con un riesgo menor de mortalidad por todas las causas y por cáncer, pero no de mortalidad por enfermedades cardiovasculares. La ingesta total y en forma suplementaria de magnesio no está asociada con el riesgo de enfermedad cardiovascular por todas las causas y mortalidad por cáncer.

Leer más aquí:
100 mg/d magnesio en dieta reduce mortalidad por cáncer

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".