Dagelijks 100 microgram foliumzuur via voeding verlaagt borstkanker (Daily 100 μg dietary folate intake reduce oestrogen-receptor-negative breast cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 23 prospectieve cohort studies met in totaal 41516 mensen met borstkanker onder 1171048 deelnemers, dat minimaal 100 microgram (mcg of μg) foliumzuur per dag via voeding, de kans op het krijgen van borstkanker, veroorzaakt door zowel oestrogeen-negatieve tumoren als oestrogeen-negatieve en progesteron-negatieve tumoren, verlaagde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 100 microgram foliumzuur via voeding verlaagt borstkanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of a total of 23 prospective cohort studies involving 41,516 cases (=women with breast cancer) among 1,171,048 individuals, that at least 100 μg per day dietary folate intake, reduce both oestrogen-receptor-negative and oestrogen-receptor-negative/progesterone-receptor-negative breast cancer, particularly among premenopausal women and women with moderate or high levels of alcohol consumption.

Read more right here:
Daily 100 μg dietary folate intake reduce oestrogen-receptor-negative breast cancer

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de un total de 23 estudios prospectivos de cohorte con 41,516 casos (=mujeres con cáncer de mama) y 1,171,048 individuos, que al menos 100 μg por día de ingesta de folato en la dieta, reducen tanto el cáncer de mama negativa para receptores de estrógeno como el cáncer de mama negativa para receptores de estrógeno/negativa para receptores de progesterona, particularmente entre mujeres premenopáusicas y mujeres con niveles moderados o altos de consumo de alcohol.

Leer más aquí:
100 μg folato en la dieta por día reducen el cáncer de mama

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".