Dagelijks 400 μg chromiumsupplementen verlagen het vetgehalte (≤400 μg/d chromium supplementation reduce BMI)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 21 RCT’s met in totaal 1316 deelnemers, dat het slikken van maximaal 400 μg chromiumsupplementen per dag gedurende maximaal 12 weken zowel het vetgehalte als het lichaamsgewicht van mensen met overgewicht/obesitas verlaagde.

Lees hier meer over:
Dagelijks 400 μg chromiumsupplementen verlagen het vetgehalte

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van RCT's geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Is het zinvol om voedingssupplementen te slikken?”. Ja bij een positieve conclusie en nee bij een negatieve conclusie.

English:
The investigators found in a review article of 21 RCTs with a total of 1,316 participants that ≤400 μg/d chromium supplementation during ≤12 weeks is associated with some improvements in body composition in subjects with obesity/overweight.

Read more right here:
≤400 μg/d chromium supplementation reduce BMI

A review article of randomized, placebo-controlled double blind clinical trials (RCTs) will answer the following question:
"Do taking dietary supplements make sense?" Yes for a positive conclusion and no for a negative conclusion.

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 21 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados con un total de 1,316 participantes, que la suplementación con ≤400 μg/d de cromo durante ≤12 semanas se asocia con algunas mejoras en la composición corporal en los individuos con obesidad/sobrepeso.

Leer más aquí:
≤400 μg/d suplementos de cromo reducen porcentaje de grasa

Un artículo de revisión de ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados (review of RCTs en inglés) contestará a la siguiente pregunta:
"¿Tengo que tomar suplementos dietéticos?" Sí para una conclusión positiva y no para una conclusión negativa.