Dagelijks 50 mg vitamine C via voeding verlaagt mogelijk voorstadium van baarmoederhalskanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van vitamine C de kans op het krijgen van cervicale neoplasie (het voorstadium van baarmoederhalskanker)?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 1 prospectieve cohort studie en 11 patiënt-controle studies.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in de overall analyse, dat het eten van vitamine C de kans op het krijgen van cervicale neoplasie (het voorstadium van baarmoederhalskanker) significant met 42% [OR = 0.58, 95% BI = 0.44 tot 0.75, p < 0.001] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 50 mg vitamine C per dag, de kans op het krijgen van cervicale neoplasie (het voorstadium van baarmoederhalskanker) significant met 8% [OR = 0.92, 95% BI = 0.89 tot 0.94, p < 0.05] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat minimaal 50 mg vitamine C per dag, de kans op het krijgen van cervicale neoplasie (het voorstadium van baarmoederhalskanker) mogelijk verlaagde. Mogelijk omdat het overzichtsartikel alleen maar patiënt-controle studies kende.

Oorspronkelijke titel:
Association between vitamin C Intake and the risk of cervical neoplasia: A meta-analysis by Cao D, Shen K, [...], Wu D.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26731169

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het eten van vitamine C en kanker.

Baarmoederhalskanker komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 35 tot 50 jaar. Bij baarmoederhalskanker speelt het humaan papillomavirus (HPV) een rol. Dit virus wordt door geslachtsgemeenschap overgebracht. HPV komt bij veel vrouwen voor: ongeveer 80 procent van de vrouwen krijgt ooit een HPV-infectie.

Deze maaltijden leveren minimaal 100 mg vitamine C.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: