Dagelijks 54 mg genisteïne verhogen botmineraaldichtheid van postmenopauzale vrouwen (54 mg/día genisteína aumentan densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 patiënt-controle studies en 17 cohort studies met in totaal 1247271 deelnemers, waarvan 23173 mensen met spijsverteringskanker, dat het eten van omega-3 PUFA’s de kans op het krijgen van spijsverteringskanker verlaagde.

Lees hier meer over:
Omega-3 PUFA’s via voeding verlaagt spijsverteringskanker

English:
The investigators found in a review article of 8 case-control studies and 17 cohort studies, involving 1,247,271 participants and 23,173 patients with digestive system cancers, that omega-3 PUFA is a healthy dietary component for the prevention of digestive system cancers. Cancer incidence decreases with increasing omega-3 PUFAs intake for most digestive system cancer sites. The relation between omega-3 PUFAs and digestive system cancers RR is similar among different populations.

Read more right here:
Dietary omega-3 PUFAs intake reduce digestive system cancers

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 8 estudios de casos y controles y 17 estudios de cohorte, con 1,247,271 participantes y 23,173 pacientes con los cánceres de aparato digestivo, que AGPICL ω-3 es un componente dietético saludable para la prevención de cánceres de aparato digestivo. La incidencia del cáncer disminuye con el aumento de la ingesta de AGPICL ω-3 para la mayoría de los sitios de cáncer del sistema digestivo. La relación entre AGPICL ω-3 y los cánceres de aparato digestivo RR es similar entre las diferentes poblaciones.

Leer más aquí:
Ingesta dietética de AGPICL ω-3 reduce cánceres de aparato digestivo