Dagelijks 580 mg DHA of 1 gram DHA en EPA verbetert het geheugen van ouderen

Onderzoeksvraag:
Verbetert het slikken van DHA het geheugen van ouderen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 15 interventie studies (met een gemiddelde duur van 4-6 maanden. De leeftijd van de deelnemers was boven 45 jaar) en 13 observationele studies. 

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het slikken van DHA met of zonder EPA verhoogde significant [p<0.004] het episodische geheugen van mensen met lichte geheugenproblemen.

De onderzoekers vonden dat het slikken van minimaal 1 gram DHA en EPA per dag, het geheugen significant verbeterde.

De onderzoekers vonden dat het slikken van minimaal 580 mg DHA per dag, het episodische geheugen van zowel mensen met lichte geheugenproblemen als mensen zonder geheugenproblemen significant verhoogde.

De onderzoekers vonden in observationele studies ondersteuning voor de brede rol van DHA/EPA-inname en de positieve effecten op het geheugen bij mensen boven 45 jaar.

De onderzoekers concludeerden dat DHA (580 mg of hoger) met of zonder EPA (1 gram DHA en EPA of hoger) het episodische geheugen van mensen met lichte geheugenproblemen verbeterde.

Oorspronkelijke titel:
Docosahexaenoic Acid and Adult Memory: A Systematic Review and Meta-Analysis by Yurko-Mauro K, Alexander DD and Van Elswyk ME.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4364972/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over DHA en EPA en het voorkomen van geheugenproblemen. Welke vissen meer dan 580 mg DHA leveren, kunt u hier opzoeken.

Het episodische geheugen is het geheugen voor gebeurtenissen die in het verleden plaatsgevonden hebben. Het episodische geheugen ontwikkelt zich vanaf het derde jaar. Dit is de reden dat we geen herinneringen hebben voor ons derde levensjaar. Daarentegen functioneert het emotionele geheugen wel vanaf de geboorte.