Een BMI van 30 of hoger verhoogt de mortaliteit

 

Onderzoeksvraag:
Is er een relatie tussen BMI en mortaliteit?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel omvatte 97 studies met 288 miljoen deelnemers waarvan meer dan 270000 sterfgevallen.
Er was sprake van publicatie bias en selectieve rapportages.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat mensen met een BMI van 25 tot 30 liepen significant 6% [95% BI = 0.91-0.96] minder kans dood te gaan dan mensen met een BMI van 18.5-25 (gezond gewicht). Significant wil zeggen, er is een verband bij 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat mensen met een BMI van 30 of hoger liepen significant 18% [95% BI = 1.12-1.25] meer kans dood te gaan dan mensen met een BMI van 18.5-25 (gezond gewicht).

De onderzoekers vonden verder dat mensen met een BMI van 30 tot 35 liepen niet-significant 5% [95% BI = 0.88-1.01] minder kans dood te gaan dan mensen met een BMI van 18.5-25 (gezond gewicht). Niet-significant wil zeggen, er is geen verband bij 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden ook dat mensen die een BMI van 35 of hoger hadden, liepen significant 29% [95% BI = 1.18-1.41] meer kans dood te gaan dan mensen met een BMI van 18.5-25 (gezond gewicht).

De onderzoekers concludeerden dat een BMI van 25 tot 30 de kans op all-cause-mortaliteit verlaagde, terwijl een BMI van 30 of hoger de kans op all-cause-mortaliteit verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index CategoriesA Systematic Review and Meta-analysis by Flegal KM, Kit BK, […], Graubard BI.

Link:
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555137

Extra informatie van El Mondo:
BMI is gewicht gedeeld door lengte in kwadraat. Dus een persoon van 1.85 m die 70 kg weegt, heeft een BMI van 20.45. Een gezond gewicht heeft een BMI van 18.5-25. Lees hier meer over BMI.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen, dient een overzichtsartikel vrij te zijn van publicatie bias, selectieve rapportages en heterogeniteit tussen de studies. Daarom worden deze parameters uitgevoerd bij elk overzichtsartikel.