Een hoger vitamine D-gehalte tijdens zwangerschap verlaagt MS bij nakomeling (Higher levels of gestational vitamin D reduce multiple sclerosis in offspring)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 4 patiënt-controle studies, dat een hoger vitamine D-gehalte tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van MS bij de nakomeling verlaagde.

Lees hier meer over:
Een hoger vitamine D-gehalte tijdens zwangerschap verlaagt MS bij nakomeling

English:
The investigators found in a review article of 4 case-control studies of moderate to low risk of bias, that higher levels of gestational vitamin D reduce risk of multiple sclerosis in offspring.

Read more right here:
Higher levels of gestational vitamin D reduce multiple sclerosis in offspring

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 4 estudios de casos y controles de riesgo de sesgo moderado a bajo, que los niveles más altos de vitamina D gestacional reducen el riesgo de esclerosis múltiple en la descendencia.

Leer más aquí:
Niveles más altos de vitamina D gestacional reducen esclerosis múltiple en la descendencia