Een hoog gehalte aan linolzuur in het lichaam verlaagt prostaatkanker (Higher tissue levels of linoleic acid reduce prostate cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 15 prospectieve cohort studies met in totaal 11622 deelnemers, dat het hebben van een hoog weefselgehalte aan linolzuur in het lichaam, de kans op het krijgen van prostaatkanker bij mannen verlaagde.

Lees hier meer over:
Een hoog gehalte aan linolzuur in het lichaam verlaagt prostaatkanker

English:
The investigators found in a review article of 15 prospective cohort studies with 511,622 participants, that higher tissue levels of linoleic acid reduce prostate cancer in men.

Read more right here:
Higher tissue levels of linoleic acid
reduce prostate cancer

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 15 estudios de cohorte prospectivos con 511,622 participantes con un rango de edad de ≥18 años, que los niveles más altos de ácido linoleico en los tejidos reducen el cáncer de próstata en los hombres.

Leer más aquí:
Niveles más altos de ácido linoleico en tejidos reducen cáncer de próstata