Een hoog serum kopergehalte verhoogt obesitas (Un mayor nivel de cobre en suero aumenta la obesidad)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 21 studies, dat zowel kinderen als volwassenen met obesitas een hoog serum kopergehalte in het lichaam hadden.

Lees hier meer over:
Een hoog serum kopergehalte verhoogt obesitas

English:
The investigators found in a review article of 21 articles, that a higher serum copper level increases risk of obesity in children and adults.

Read more right here:
A higher serum copper level increases obesity

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 21 artículos, que un mayor nivel de cobre en suero aumenta el riesgo de obesidad en los niños y los adultos.

Leer más aquí:
Un mayor nivel de cobre en suero aumenta la obesidad