Een hoog zinkgehalte in de hersenvocht verlaagt ziekte van Parkinson (Niveles más altos de hierro en el líquido cefalorraquídeo aumentan enfermedad de Parkinson)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 56 patiënt-controle studies met 588 mensen in de seleniumgroep en 721 in de controlegroep, 2190 in de kopergroep en 2522 in de controlegroep, 2956 in de ijzergroep en 3469 in de controlegroep en 1798 in de zinkgroep en 1913 in de controlegroep, dat zowel een hoog selenium- als ijzergehalte in de hersenvocht de ziekte van Parkinson verhoogden, terwijl een hoog zinkgehalte in de hersenvocht de ziekte van Parkinson juist verlaagde.

Lees hier meer over:
Een hoog zinkgehalte in de hersenvocht verlaagt ziekte van Parkinson

English:
The investigators found in a review article of 56 case-control studies reporting data for selenium (cases/controls: 588/721), copper (2,190/2,522), iron (2,956/3,469) and zinc (1,798/1,913) contents in cerebrospinal fluid (CSF) and blood, that higher levels of both selenium and iron in cerebrospinal fluid increase Parkinson's disease, while higher levels of zinc in cerebrospinal fluid decrease Parkinson's disease.

Read more right here:
Higher levels of selenium in cerebrospinal fluid increase Parkinson's disease

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 56 estudios de casos y controles que informan datos de contenido de selenio (casos/controles: 588/721), cobre (2,190/2,522), hierro (2,956/3,469) y zinc (1,798/1,913) en el líquido cefalorraquídeo y la sangre, que los niveles más altos de selenio y hierro en el líquido cefalorraquídeo aumentan la enfermedad de Parkinson, mientras que los niveles más altos de zinc en el líquido cefalorraquídeo disminuyen la enfermedad de Parkinson.

Leer más aquí:
Niveles más altos de hierro en el líquido cefalorraquídeo aumentan enfermedad de Parkinson