Een lager serum magnesiumgehalte verhoogt fracturen ( Concentraciones más bajas de magnesio aumentan fracturas)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 4 cohort studies met in totaal 119755 deelnemers, dat een lager serum magnesiumgehalte de kans op het krijgen van fracturen verhoogde.

Lees hier meer over:
Een lager serum magnesiumgehalte verhoogt fracturen

English:
The investigators found in a review article of 3 prospective cohort studies and 1 retrospective cohort study with a total of 119,755 participants, that lower serum magnesium concentrations increase risk of incident fractures.

Read more right here:
Lower serum magnesium concentrations increase fractures

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 3 estudios de cohorte prospectivos y 1 estudio de cohorte retrospectivo con un total de 119,755 participantes, que las concentraciones más bajas de magnesio en suero aumentan el riesgo de fracturas incidentes.

Leer más aquí:
Concentraciones más bajas de magnesio aumentan fracturas