Eet vis gedurende de kinderjaren tegen allergische rhinitis en eczeem

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van vis tijdens de zwangerschap of in de eerste levensjaren de kans op het krijgen van allergische reacties?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 1 RCT en 13 prospectieve cohort studies over visconsumptie tijdens de zwangerschap en 5 prospectieve cohort studies over visconsumptie in de kindertijd.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden geen verband tussen het eten van vis tijdens de zwangerschap en de kans op het krijgen van allergische reacties bij kinderen.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis gedurende het eerste levensjaar de kans op het krijgen van eczeem significant met 39% [RR = 0.61, 95% BI = 0.47-0.80, p = 0.0003, I2 = 68%] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van vis gedurende het eerste levensjaar de kans op het krijgen van allergische rhinitis significant met 46% [RR = 0.54, 95% BI = 0.36-0.81, p = 0.0003, I2 = 74%] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van vis gedurende de kinderjaren de kans op het krijgen van zowel allergische rhinitis als eczeem verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Fish intake during pregnancy or infancy and allergic outcomes in children: a systematic review and meta-analysis by Zhang GQ, Liu B, [...], Li ZY.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27590571

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over chonische ziekten en visconsumptie.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: