Geen bewijs voor tyrosinesupplementen in standaard behandeling van fenylketonurie


Onderzoeksvraag:
Moeten tyrosinesupplementen deel uitmaken van een standaard behandeling van fenylketonurie?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 studies met 56 deelnemers.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat de bloed tysosineconcentratie significant hoger was in personen die tyrosinesupplementen kregen vergeleken met diegenen die geen tyrosinesupplementen kregen [gemiddeld verschil was 23.46 [95% BI = 12.87-34.05].

De onderzoekers vonden verder geen significante verschillen voor andere gemeten uitkomsten.

De onderzoekers concludeerden dat er geen bewijs voorhanden is om tyrosinesupplementen op te nemen in de standaard behandeling van fenylketonurie.

Oorspronkelijke titel:
Tyrosine supplementation for phenylketonuria by Webster D and Wildgoose J.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23737086

Extra informatie van El Mondo:
Lees hier meer over fenylketonurie (phenylketonurie oftewel PKU).

Het aminozuur tyrosine is het uitgangsproduct voor de synthese van noradrenaline en adrenaline. Tyrosine is ook een directe precursor van de schildklierhormonen door binding van jodium uit de voeding tot T3 en T4.