Geen verband tussen aardappelen en doodgaan aan kanker (Potato consumption does not increase risk of mortality in adults)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 20 prospectieve cohort studies met 25208 mensen die doodgingen aan all-cause mortaliteit, 4877 mensen die doodgingen aan kanker en 2366 mensen die doodgingen aan hart- en vaatziekten, dat er geen verband was tussen het eten van aardappelen en doodgaan aan alle oorzaken, kanker of hart- en vaatziekten.

Lees hier meer over:
Geen verband tussen aardappelen en doodgaan aan kanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 20 prospective cohort studies with 25,208 cases of all-cause mortality, 4,877 of cancer mortality and 2,366 of cardiovascular mortality that there is no association between potato consumption and risk of all-cause, cancer and cardiovascular mortality in adults.

Read more right here:
Potato consumption does not increase risk of mortality in adults

A review article (a collection of scientific studies on a specific topic) of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 20 estudios prospectivos de cohorte con 25,208 casos de mortalidad por todas las causas, 4,877 casos de mortalidad por cáncer y 2,366 casos de mortalidad por cardiovascular, que no existe una asociación entre el consumo de papa y el riesgo de mortalidad por todas las causas, el cáncer y la cardiovascular en adultos.

Leer más aquí:
No asociación entre el consumo de papa y el riesgo de mortalidad en adultos

Un artículo de revisión (una colección de estudios científicos sobre un tema específico) de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".