Geen verband tussen acrylamide en borstkanker, baarmoederslijmvlieskanker en eierstokkanker (No association between dietary acrylamide intake and breast, endometrial and ovarian cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 14 prospectieve cohort studies.dat er geen verband bestond tussen het eten van acrylamide en het risico op het krijgen van zowel borstkanker, baarmoederslijmvlieskanker als eierstokkanker.

Lees hier meer over:
Geen verband tussen acrylamide en borstkanker, baarmoederslijmvlieskanker en eierstokkanker

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 14 prospective cohort studies, that there is no significant association between dietary acrylamide intake and the risk of breast, endometrial and ovarian cancers.

Read more right here:
No association between dietary acrylamide intake and breast, endometrial and ovarian cancer

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores enconraron en un artículo de revisión de 14 estudios prospectivos de cohorte, que no existe una asociación significativa entre la ingesta dietética de acrilamida y el riesgo de cáncer de mama, endometrio y ovario.

Leer más aquí:
No asociación entre ingesta dietética de acrilamida y cáncer de mama, endometrio y ovario

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".