Geen verband tussen gevogelte en hersenkanker (Aves de corral y huevos no están asociados con el riesgo de cáncer cerebral)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 10 studies, dat er geen verband bestond tussen het eten van zowel gevogelte als eieren en het krijgen van  hersenkanker.

Lees hier meer over:
Geen verband tussen gevogelte en hersenkanker

English:
The investigators found in a review article of 10 articles that poultry and egg consumption are not associated with the risk of brain cancer.

Read more right here:
Egg consumption is not associated with brain cancer risk

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 10 artículos, que el consumo de aves de corral y huevos no está asociado con el riesgo de cáncer cerebral.

Leer más aquí:
Aves de corral y huevos no están asociados con el riesgo de cáncer cerebral