Geen verband tussen koffie en lymfklierkanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt of verhoogt het drinken van koffie de kans op het krijgen van lymfklierkanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 3 cohort studies en 4 patiënt-controle studies met in totaal 183699 deelnemers, waarvan 1513 mensen met lymfklierkanker.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in het random effect model geen verband tussen het drinken van koffie en de kans op het krijgen van lymfklierkanker [RR = 1.05, 95% BI = 0.89-1.23, I2 = 44.4%]. Geen verband want RR van 1 zit in de 95% BI van 0.89 tot 1.23. RR van 1 wil zeggen, er is geen risico.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) geen verband tussen het drinken van koffie en de kans op het krijgen van lymfklierkanker in cohort studies [RR = 1.29, 95% BI = 0.92-1.80].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) geen verband tussen het drinken van koffie en de kans op het krijgen van lymfklierkanker in patënt-controle studies [RR = 0.99, 95% BI = 0.82-1.99].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) geen verband tussen het drinken van koffie en de kans op het krijgen van lymfklierkanker onder zowel Europeanen [RR = 1.21, 95% BI = 0.99-1.47], Amerikanen [RR = 0.85, 95% BI = 0.62-1.15] als Aziaten [RR = 1.08, 95% BI = 0.84-1.40].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) geen verband tussen het drinken van 4 kopjes koffie of meer per dag en de kans op het krijgen van lymfklierkanker [RR = 1.03, 95% BI = 0.69-1.56].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) geen verband tussen het drinken van maximaal 4 kopjes koffie per dag en de kans op het krijgen van lymfklierkanker [RR = 1.06, 95% BI = 0.89-1.26].

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) geen verband tussen het drinken van koffie en de kans op het krijgen van non-Hodgkin-lymfklierkanker [RR = 0.96, 95% BI = 0.78-1.17].

De onderzoekers concludeerden dat er geen verband (geen verhoogde of verlaagde risico) bestond tussen het drinken van koffie en de kans op het krijgen van lymfklierkanker.

Oorspronkelijke titel:
Coffee and the Risk of Lymphoma: A Meta-analysis Article by HAN T, LI J, […], XU H.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5149466/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker en koffieconsumptie.

Lymfklierkanker is de meest voorkomende vorm van bloedkanker en de derde meest voorkomende van kanker onder kinderen.

Er zijn 2 soorten lymfklierkanker: Hodgkin-lymfoom (vroeger werd dit de ziekte van Hodgkin genoemd, ontdekt door Thomas Hodgkin in 1832) en non-Hodgkin-lymfomen. Het verschil is dat het Hodgkin-lymfoom grotendeels één soort lymfklierkanker is, terwijl er veel verschillende non-Hodgkin-lymfomen zijn.

Een non-Hodgkin-lymfoom is een zeldzame vorm van lymfklierkanker die op alle leeftijden kan voorkomen en die bij een deel van de patiënten volledig te genezen is.

De oorzaak van non-Hodgkin-lymfomen is niet bekend. Echter, het staat vast dat bij alle vormen van deze kwaadaardige aandoening cellen betrokken zijn die afstammen van cellen die een rol spelen bij de afweer.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: