Ginseng via voeding verlaagt kanker

Onderzoeksvraag:
Verlaagt de inname van ginseng via voeding de kans op het krijgen van kanker?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 5 cohort studies, 3 patiënt-controle studies en 1 RCT met in totaal 334544 deelnemers, waarvan 7436 mensen met kanker.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat de consumptie van ginseng vergeleken met geen consumptie, de kans op het krijgen van kanker significant met 19% [RR = 0.81, 95% BI = 0.76-0.85, I2 = 28%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses (om meer informatie te krijgen) dat de consumptie van ginseng vergeleken met geen consumptie, de kans op het krijgen van longkanker significant met 23% verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat de consumptie van ginseng vergeleken met geen consumptie, de kans op het krijgen van maagkanker significant met 30% [RR = 0.70, 95% BI = 0.62-0.79, I2 = 0%] verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat de consumptie van ginseng vergeleken met geen consumptie, de kans op het krijgen van leverkanker significant met 19% verlaagde.

De onderzoekers vonden in de subgroepenanalyses dat de consumptie van ginseng vergeleken met geen consumptie, de kans op het krijgen van dikke darmkanker significant met 23% verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat de consumptie van ginseng via voeding de kans op het krijgen van kanker, met name long-, maag-, lever- en dikke darmkanker verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Ginseng consumption and risk of cancer: A meta-analysis by Jin X, Che DB, […], Jia XB.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5005362/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over kanker en dikke darmkanker.

Paginatype: 
Voedingsadvies: