Groene thee verlaagt causaal bloeddruk bij gezonde personen (Green tea causally lowers blood pressure in healthy individuals)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 9 RCT’s met in totaal 345 gezonde personen in de interventiegroep (groep met groene thee) en 335 gezonde personen in de controlegroep (groep zonder groene thee), dat het drinken van groene thee zowel de systolische bloeddruk als de diastolische bloeddruk bij gezonde personen causaal verlaagde.

Lees hier meer over:
Groene thee verlaagt causaal bloeddruk bij gezonde personen

English:
The investigators found in a review article of 9 RCTs with 345 healty individuals in the intervention group (group with green tea) and 335 healthy individuals in the control group (group without green tea), that in healthy individuals, green tea supplementation reduces systolic blood pressure by 2.99 mmHg and diastolic blood pressure by 0.95 mmHg.

Read more right here:
Green tea causally lowers blood pressure in healthy individuals

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 9 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados con 345 personas sanas en el grupo de intervención (grupo con té verde) y 335 personas sanas en el grupo de control (grupo sin té verde), que en los individuos sanos, la suplementación con té verde reduce la presión arterial sistólica con 2.99 mmHg y la presión arterial diastólica con 0.95 mmHg.

Leer más aquí:
Té verde reduce causalmente presión arterial en individuos sanos