Haver verlaagt mogelijk causaal hart- en vaatziekten (Dietary oat supplementation may improve BMI among obese participants with mild metabolic disturbances)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 74 RCTs met in totaal 4937 overwegend hypercholesterolemische, zwaarlijvige personen met milde stofwisselingsstoornissen, dat haversuppletie in de vorm van haver, bèta-glucaanrijke haverextracten of avenanthramides (fenolische alkaloïden in haver) de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten onder hypercholesterolemische, zwaarlijvige personen met milde stofwisselingsstoornissen mogelijk verlaagde.

Lees hier meer over:
Haver verlaagt mogelijk causaal hart- en vaatziekten

English:
The investigators found in a review article of 74 RCTs with a total of 4,937 predominantly hypercholesterolemic, obese subjects, with mild metabolic disturbances, that dietary oat supplementation (as oat, oat beta-glucan-rich extracts or avenanthramides) may lower levels of blood lipids and improve anthropometric parameters among obese participants with predominantly mild metabolic disturbances, regardless of dietary background or control.

Read more right here:
Dietary oat supplementation may improve BMI among obese participants with mild metabolic disturbances

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 74 ensayos doble-ciegos, aleatorizados, placebo controlados con un total de 4,937 sujetos predominantemente hipercolesterolémicos, obesos, con trastornos metabólicos leves, que la suplementación con avena en la dieta (como avena, extractos ricos en betaglucano de avena o avenantramidas) puede reducir los niveles de lípidos en sangre y mejorar los parámetros antropométricos entre los participantes obesos con trastornos metabólicos leves, independientemente de los antecedentes dietéticos o el control.

Leer más aquí:
Suplementación con avena en la dieta puede mejorar IMC entre participantes obesos con trastornos metabólicos leves