Het cholestolgehalte daalt sterker met statines + stanolen/sterolen dan statines alleen

Onderzoeksvraag:
Wordt het cholesterolgehalte nog verder verlaagd door statines te combineren met een dieet met stanolen/sterolen?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 15 RCT’s met in totaal 500 deelnemers. De gemiddelde follow-duur was 6 weken. De dosering in de interventiegroep was gemiddeld 2.5 gram per dag.

Er was geen publicatie bias.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat een dieet met stanolen/sterolen in combinatie met het slikken van statines vergeleken met het slikken van alleen statines, het totale cholesterolgehalte significant met 0.30 mmol/L [95% BI = -0.36 tot -0.25] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat een dieet met stanolen/sterolen in combinatie met het slikken van statines vergeleken met het slikken van alleen statines, het LDL-cholesterolgehalte significant met 0.30 mmol/L [95% BI = -0.35 tot -0.25] verlaagde.

De onderzoekers vonden geen effect tussen een dieet met stanolen/sterolen in combinatie met het slikken van statines en het HDL-cholesterolgehalte of het triglyceridengehalte.

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van statines in combinatie met een dieet met dagelijks 2.5 gram stanolen/sterolen het cholesterolgehalte, met name het totale en LDL-cholesterolgehalte nog verder verlaagde dan het slikken van alleen statines.

Oorspronkelijke titel:
Effects of plant stanol or sterol-enriched diets on lipid profiles in patients treated with statins: systematic review and meta-analysis by Han S, Jiao J, […], Qinb L.

Link:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4990897/

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over het verlagen van het cholesterolgehalte

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: