Hoog homocysteïnegehalte verhoogt ziekte van Alzheimer (El nivel alto de homocisteína aumenta la enfermedad de Alzheimer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 28 prospectieve cohort studies met in totaal 28257 deelnemers, waarvan 2557 mensen met cognitieve stoornissen, dat een hoog homocysteïnegehalte de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer verhoogde.

Lees hier meer over:
Hoog homocysteïnegehalte verhoogt ziekte van Alzheimer

English:
The investigators found in a review article of 28 prospective cohort studies with 2,557 cases among 28,257 participants that every 5 μmol/L increase in blood homocysteine is linearly associated with a 15% increase in relative risk of Alzheimer-type dementia.

Read more right here:
High homocysteine level increases Alzheimer disease

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 28 estudios prospectivos de cohorte con 2,557 casos entre 28,257 participantes, que cada aumento de 5 μmol/L de homocisteína en sangre se asocia linealmente con un aumento del 15% en el riesgo relativo de demencia de tipo Alzheimer.

Leer más aquí:
El nivel alto de homocisteína aumenta la enfermedad de Alzheimer