Knoflook verlaagt mogelijk dikke darmkanker (Garlic could reduce risk of colorectal cancer)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 11 studies met in totaal 12558 mensen met dikke darmkanker, dat het eten van veel knoflook de kans op het krijgen van dikke darmkanker mogelijk verlaagde.

Lees hier meer over:
Knoflook verlaagt mogelijk dikke darmkanker

English:
The investigators found in a review article of 11 studies involving 12,558 persons with colorectal cancer, that dietary intake of garlic could reduce risk of colorectal cancer.

Read more right here:
Garlic could reduce risk of colorectal cancer

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 11 estudios con 12,558 personas con cáncer colorrectal, que la ingesta dietética de ajo podría reducir el riesgo de cáncer colorrectal.

Leer más aquí:
Ingesta dietética de ajo podría reducir cáncer colorrectal