Koffie verlaagt hersenkanker onder Aziaten (Café y té reducen cáncer cerebral)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 8 cohort studies en 3 patiënt-controle studies met in totaal 2583 mensen met hersenkanker onder 1684262 deelnemers, dat het drinken van veel koffie de kans op het krijgen van hersenkanker onder Aziaten verlaagde terwijl veel thee de kans het krijgen van hersenkanker onder Amerikanen verlaagde.

Lees hier meer over:
Koffie verlaagt hersenkanker onder Aziaten

Één zwaluw maakt nog geen zomer. Dus een énkele wetenschappelijke studie over een bepaald onderwerp zegt niet zoveel maar een overzichtsartikel (=een verzameling van wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp) van cohort of patënt-controle studies geeft wel antwoord op de volgende vraag:
”Moet ik mijn voedingspatroon veranderen of niet?”.

English:
The investigators found in a review article of 8 cohort studies and 3 case-control studies, involving 2,583 cases (persons with brain cancer) among 1,684,262 participants, that higher consumption of coffee reduces risk of brain cancer in Asian populations and higher consumption of tea reduces risk of brain cancer in American population.

Read more right here:
Tea reduces brain cancer in American population

A review article of cohort studies or case-control studies will answer the following question:
"Should I change my diet?".

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 8 estudios de cohorte y 3 estudios de casos y controles, que incluyeron 2,583 casos (personas con cáncer cerebral) entre 1,684,262 participantes, que un mayor consumo de café reduce el riesgo de cáncer cerebral en las poblaciones asiáticas y un mayor consumo de té reduce el riesgo de cáncer cerebral en la población estadounidense.

Leer más aquí:
Café y té reducen cáncer cerebral

Un artículo de revisión de estudios de cohorte o estudios de casos y controles contestará la pregunta siguiente:
"¿Tengo que cambiar mi dieta?".