Laag bloed carotenoïdengehalte verhoogt dementie (Un nivel más bajo de carotenoides en sangre es un factor de riesgo para demencia)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een overzichtsartikel van 23 studies met 1422 mensen met dementie, 435 mensen met milde cognitieve stoornissen en 4753 controles (mensen zonder dementie of milde cognitieve stoornissen), dat mensen met dementie een lager bloed carotenoïdengehalte hadden dan mensen zonder dementie of milde cognitieve stoornissen.

Lees hier meer over:
Laag bloed carotenoïdengehalte verhoogt dementie

English:
The investigators found in a review article of 23 studies with 1,422 patients with dementia, 435 patients with mild cognitive impairment and 4,753 controls (persons without dementia or mild cognitive impairment), that lower blood carotenoid level is a risk factor for dementia.

Read more right here:
Lower blood carotenoid level is a risk factor for dementia

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión de 23 estudios con 1,422 pacientes con demencia, 435 pacientes con deterioro cognitivo leve y 4,753 controles (personas sin demencia o deterioro cognitivo leve), que un nivel más bajo de carotenoides en la sangre es un factor de riesgo para la demencia.

Leer más aquí:
Un nivel más bajo de carotenoides en sangre es un factor de riesgo para demencia