Magnesiumsupplementen verlagen het nuchter plasma glucosegehalte van mensen met suikerziekte

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het slikken van magnesium de kans op het krijgen van suikerziekte?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 18 RCT’s met in totaal 336 mensen in de magnesiumgroep en 334 mensen in de placebo-groep.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden in 9 RCT’s met in totaal 336 mensen in de magnesiumgroep en 334 mensen in de placebo-groep dat het slikken van magnesium het nuchter plasma glucosegehalte van mensen met suikerziekte significant verlaagde [SMD = -0.40, 95% BI = -0.80 tot -0.00, I2 = 77%].

De onderzoekers vonden in 3 RCT’s met in totaal 226 mensen in de magnesiumgroep en 227 mensen in de placebo-groep, dat het slikken van magnesium het glucosegehalte 2 uur post prandiaal (2 uur na de maaltijd) van mensen met een verhoogde risico op het krijgen van suikerziekte significant verlaagde [SMD = -0.35, 95% BI = -0.62 tot -0.07, I2 = 0%].

De onderzoekers vonden in 5 RCT’s dat het slikken van magnesium de HOMA-IR waarde van mensen met suikerziekte niet significant verlaagde [SMD = -0.57, 95% BI = -1.17 tot 0.03, I2 = 88%].

De onderzoekers concludeerden dat het slikken van magnesium het nuchter plasma glucosegehalte en het glucosegehalte 2 uur post prandiaal van mensen met suikerziekte verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Effect of magnesium supplementation on glucose metabolism in people with or at risk of diabetes: a systematic review and meta-analysis of double-blind randomized controlled trials by Veronese N, Watutantrige SF, [...], Stubbs B.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27530471

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over suikerziekte type 2 en magnesium.

Deze maaltijden bevatten veel magnesium.
 

Paginatype: 
Voedingsadvies: