Matig alcoholconsumptie verlaagt mogelijk nierkanker (Dietary intake of vegetables and vitamin C could reduce renal cell carcinoma)

Dutch:
De onderzoekers vonden in een paraplu-overzichtsartikel van 22 meta-analyses met in totaal 502 individuele studies, dat groente en vitamine C inname via voeding de kans op het krijgen van nierkanker mogelijk verlaagden. Verder, verlaagde het matig drinken mogelijk de kans op het krijgen van nierkanker onder zowel Europeanen als Noord-Amerikanen en het eten van kruisbloemige groenten mogelijk de kans op het krijgen van nierkanker onder Noord-Amerikanen.

Lees hier meer over:
Matig alcoholconsumptie verlaagt mogelijk nierkanker

English:
The investigators found in an umbrella review article of 22 meta-analyses with a total of 502 individual studies and 64 summary hazard ratios (HRs) for renal cell carcinoma incidence, that dietary intake of vegetables and vitamin C could reduce renal cell carcinoma risk. Moderate drinking might be beneficial for Europeans and North Americans and cruciferous vegetables might be beneficial to North Americans.

Read more right here:
Dietary intake of vegetables and vitamin C could reduce renal cell carcinoma

Spanish:
Los investigadores encontraron en un artículo de revisión paraguas de 22 metanálisis con un total de 502 estudios individuales y 64 cocientes de riesgos instantáneos (HR) resumidos para la incidencia de carcinoma de células renales, que la ingesta dietética de verduras y vitamina C podría reducir el riesgo de carcinoma de células renales. Beber con moderación podría ser beneficioso para los europeos y los norteamericanos y los vegetales crucíferos podrían ser beneficiosas para los norteamericanos.

Leer más aquí:
Ingesta dietética de verduras y vitamina C podría reducir carcinoma de células renales