Meer dan 95 gram suikers per 2000 kcal verhoogt suikerziekte type 2

Onderzoeksvraag:
Hoewel veel bekend is over de relatie tussen de glycemische last (GL) en suikerziekte type 2, hebben prospectieve cohort studies niet consistent een positieve dosisafhankelijke relatie aangetoond. Daarom werd dit overzichtsartikel (in de vorm van een meta-analyse) uitgevoerd.

Verhoogt het eten van een voeding met een hoge GL de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 24 prospectieve cohort studies van 1997 tot augustus 2012 met 125000 deelnemers en 7.5 miljoen persoonsjaren.

De gemiddelde suikerinname in de studies was 139 gram (60 tot 280 gram) in een 2000 kcal voeding.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat elke verhoging met 100 gram suiker per 2000 kcal de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 significant met 45% [95% BI = 1.31-1.61, p < 0.001] verhoogde.

Na het corrigeren voor mogelijke verstorende factoren (heterogeniteit en publicatie bias) vonden de onderzoekers dat alleen een positief, significant verband bestond bij meer dan 95 gram suikers per 2000 kcal.

De onderzoekers concludeerden dat een voeding met een hoog GL (meer dan 95 gram suikers in 2000 kcal) de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Is there a dose-response relation of dietary glycemic load to risk of type 2 diabetes? Meta-analysis of prospective cohort studies by Livesey G, Taylor R, […], Liu S.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/early/2013/01/30/ajcn.112.041467.short

Extra informatie van El Mondo:
De belangrijkste oorzaak van suikerziekte type 2 is overgewicht (BMI>25).
Het belangrijkste gevolg van suikerziekte type 2 is hart- en vaatziekten.

95 gram suikers per 2000 kcal komt overeen met 19 En% eenvoudige suikers. Voedingskundig gezien mag een gezonde voeding of een gezond product niet meer dan 25 En% eenvoudige suikers bevatten. Eenvoudige suikers oftewel slechte suikers zijn te herkennen als suikers in de tabel voedingswaarde per 100 gram op de verpakking van een levensmiddel. Koolhydraten in de tabel voedingswaarde per 100 gram staan zowel voor goede als slechte suikers.

Een voeding met een lage GL is een voeding met een GL van maximaal 10.
Een voeding met een hoge GL is een voeding met een GL van minimaal 20.