Minimaal 100 gram vis per week verlaagt de ziekte van Alzheimer

Onderzoeksvraag:
Verlaagt het eten van vis of langketenige omega-3 vetzuren de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte prospectieve cohort studies.
Er was een geringe heterogeniteit tussen de studies en binnen de subgroepen.                                                                                              

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat zowel het eten van veel langketenige omega-3 vetzuren als vis de kans op het krijgen van dementie niet significant verlaagde [respectievelijk RR = 0.97, 95% BI = 0.85-1.10 en RR = 0.84, 95% BI = 0.71-1.01].

De onderzoekers vonden dat het eten van veel langketenige omega-3 vetzuren, de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer niet significant met 11% [RR = 0.89, 95% BI = 0.74-1.08] verlaagde.
Niet significant wil zeggen, er kan niet met 95% betrouwbaarheid gezegd worden dat het eten van veel langketenige omega-3 vetzuren, de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel vis, de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer significant met 36% [RR = 0.64, 95% BI = 0.44-0.92] verlaagde.

De onderzoekers vonden dat het eten van 100 gram vis per week, de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer significant met 11% [RR = 0.89, 95% BI = 0.79-0.99] verlaagde.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van veel vis (minimaal 100 gram per week) de kans op het krijgen van de ziekte van Alzheimer (en niet dementie) verlaagde.

Oorspronkelijke titel:
Omega-3 fatty acids intake and risks of dementia and Alzheimer's disease: A meta-analysis by Wu S, Ding Y, […], Mao P.

Link:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25446949

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies het eten van vis.