Minimaal 3 eieren per week verhoogt suikerziekte type 2 onder Amerikanen

Onderzoeksvraag:
Verhoogt het eten van veel eieren de kans op het krijgen van suikerziekte type 2?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 12 cohort studies met 8911 mensen met suikerziekte type 2 onder 219979 deelnemers.  

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat het eten van veel eieren vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 niet significant met 9% [95% BI = 0.99-1.20, I2 = 73.6%] verhoogde. Significant wil zeggen, er is een verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van veel eieren vergeleken met weinig, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 onder Amerikanen significant met 39% [95% BI = 1.21-1.60, I2 = 45.4%] verhoogde. Echter, dit significant verhoogde risico werd niet teruggevonden in andere bevolkingsgroepen. Niet significant wil zeggen, er is geen verband bij een 95% betrouwbaarheid.

De onderzoekers vonden dat het eten van minimaal 3 eieren per week, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 onder Amerikanen significant verhoogde. Echter, dit significant verhoogde risico werd niet gevonden in andere bevolkingsgroepen.

De onderzoekers concludeerden dat het eten van minimaal 3 eieren per week, de kans op het krijgen van suikerziekte type 2 onder Amerikanen verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Egg consumption and risk of type 2 diabetes: a meta-analysis of prospective studies by Djoussé L Khawaja OA and Gaziano JM.

Link:
http://ajcn.nutrition.org/content/103/2/474.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meer studies over suikerziekte type 2.

 

Paginatype: 
Voedingsadvies: