Overgewicht tijdens de zwangerschap verhoogt astma in de kindertijd


Onderzoeksvraag:
Verhogen het hebben van overgewicht en gewichtstoename van de moeder tijdens de zwangerschap, de kans op het krijgen van astma bij haar kinderen in de kindertijd?

Studieopzet:
Dit overzichtsartikel bevatte 14 studies met 108321 moeder-kind. 12 studies rapporteerden overgewicht bij moeders en 5 studies over gewichtstoename tijdens de zwangerschap. De leeftijd van kinderen varieerde van 14 maanden tot 16 jaar.

Er was significant heterogeniteit tussen de studies.

Resultaten en conclusies:
De onderzoekers vonden dat overgewicht van de moeder tijdens de zwangerschap het risico op het krijgen van astma bij haar kinderen in de kindertijd significant met 31% [OR = 1.31, 95% BI = 1.16-1.49] verhoogde.

De onderzoekers vonden dat elke verhoging van het BMI met 1 kg/m(2) tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van astma in de kindertijd met 2-3% verhoogde.

De onderzoekers vonden dat een grote gewichtstoename (groter dan het wenselijk is) van de moeder tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van astma bij haar kinderen in de kindertijd significant met 16% [95% CI = 1.001-1.34] verhoogde.

De onderzoekers vonden geen verband tussen ondergewicht van de moeder tijdens de zwangerschap of een kleine gewichtstoename tijdens de zwangerschap en het krijgen van astma.

De onderzoekers concludeerden dat het hebben van overgewicht of een grote gewichtstoename tijdens de zwangerschap de kans op het krijgen van astma in de kindertijd verhoogde.

Oorspronkelijke titel:
Maternal Obesity in Pregnancy, Gestational Weight Gain, and Risk of Childhood Asthma by Forno E, Young OM, […], Celedón JC.

Link:
http://pediatrics.aappublications.org/content/134/2/e535.abstract

Extra informatie van El Mondo:
Vind hier meers studies over overgewicht.
Hoeveel kg een vrouw tijdens de zwangerschap mag aankomen, kunt u hier opzoeken.